Tên workshop

Đăng ký miễn phí

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

Nội dung
Nội dung
Nội dung

Nội dung
Nội dung
Nội dung

Nội dung
Nội dung
Nội dung

Feedback về wokshop
Tên học viên
Nghề nghiệp

SPEAKER NGUYỄN VĂN HUÂN

Xin chào các bạn, mình là Huân, diễn giả workshop. Cũng là chuyên gia kinh nghiệm thực chiến
7 năm với hàng loạt kênh Youtube triệu subcribers.

THEO DÕI HUÂN TẠI:

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive deals and academy updates.